Yazar Detayları

ÇINAR, Kenan SDU Fen Dergisi

  • Cilt 2, Sayı 1 (2007) - Makaleler
    PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMLERDE TAVUK (Gallus Gallus Domestica) GİZZARD (MUSKULER MİDE)’INDA SEROTONİN (5-HT) SALGILAYAN HÜCRELERİN MUKOZAL LOKALİZASYONLARI
    Özet  PDF