Yazar Detayları

Kalyoncu, Leyla

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri
    Özet  PDF