Yazar Detayları

Acar, Melike

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster (mwh x flr)’de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi
    Özet  PDF