Yazar Detayları

Polat, Nazmi

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - Makaleler
    Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)’nın Yaşı, Büyümesi ve Üreme Dönemi
    Özet  PDF