Yazar Detayları

Karaytuğ, Süphan

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    Interstitial and Phytal Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) inhabiting the Mediolittoral Zone of the Datça-Bozburun Peninsulas (Muğla, Turkey)
    Özet  PDF