Yazar Detayları

Yılmaz, Savaş

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - Makaleler
    Hirfanlı Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 2 (2011) - Makaleler
    Age and Growth Features of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) from Almus Dam Lake, Turkey
    Özet  PDF