Yazar Detayları

YILMAZ, Savaş SDU Fen Dergisi

  • Cilt 2, Sayı 1 (2007) - Makaleler
    ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN)’NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF
  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - Makaleler
    Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN)’NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF