Yazar Detayları

Tilki, Tahir

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod- 13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Investigation of Irradiation Effects on Conducting Composite of Polypyrole/Bentonite
    Özet  PDF