Yazar Detayları

TÜRK, Tuğba SDU Fen Dergisi

  • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - Makaleler
    M(1,6-HEXANEDİTHİOL)Ni(CN)4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn)
    Özet  PDF