DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KERESTESİ İLE YAPILMIŞ METAL PLAKALI KAFES KİRİŞ BİRLEŞTİRMELERİ İÇİN EMNİYET YÜKLERİ

Ergün GÜNTEKİN

Özet


Bu çalışmada Kızılçam kerestesi kullanılarak yapılmış metal plakalı birleştirmeler için emniyet yükleri ortaya konmuştur. Toplam 120 adet birleştirme örneği 38 x 89 mm enine kesitindeki kereste ve üç farklı ebattaki metal plaka kullanılarak birleştirilmiştir. Emniyet yüklerinin bulunmasında TPI tarafından önerilen dört-yönlü test metodu kullanılmıştır. Plaka büyüklüğünün ve yükleme yönünün emniyet yükleri üzerine etkisi de incelenmiştir. Çalışmada bulunan sonuçlar yükleme yönünün ve plaka büyüklüğünün emniyet yükleri üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Uç birleştirmeleri ile T birleştirmeleri arasında önemli faklar bulunmuştur. Test edilen uç birleştirmelerinden 76 x 102 mm ve 76 x 152 mm plakalar arasında önemli sonuçlar bulunmamıştır. Ayrıca AA yönünün EA yönünden daha yüksek emniyet yüklerine sahip olduğu bulunmuştur. Çalışmada bulunan değerler Kızılçam kerestesi ile yapılmış ahşap kafes kiriş birleştirmelerinin tasarımında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Emniyet yükleri, Metal plakalı birleştirmeler, Kızılçam.

Tam Metin: PDF