DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

ARAZİNİN YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR: BARTIN KENTİ ÖRNEĞİ

Sebahat AÇIKSÖZ, Mehmet TOPAY, Bülent YILMAZ

Özet


Arazinin yanlış kullanımından kaynaklanan önemli sorunlardan biri toprak kaybıdır. Bu nedenle Dünya’da ve Türkiye’de büyük miktarda toprak kaybedilmektedir. Çalışmada, yanlış arazi kullanımından kaynaklanan toprak kaybına ilişkin sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, Bartın Kent Merkezi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırma alanında toprak özellikleri dikkate alındığında en önemli alan kullanım biçimlerinin tarım, yerleşim ve sanayi olduğu saptanmıştır. Tarım alanlarının %52’sinin IV. sınıf tarım arazisi üzerinde ve %83’ünün orta şiddetli erozyon riski taşıyan bölgelerde; yerleşim alanının %49’u ile sanayi bölgesinin %67’sinin ise I. sınıf tarım arazi üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yanlış arazi kullanımı, toprak kaybı, Bartın, Türkiye.

Tam Metin: PDF