DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2008)

ORMAN TOPRAKLARINDA MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AZOT DÖNÜŞÜMLERİ

H. Barış TECİMEN, Orhan SEVGİ

Özet


Bu çalışma orman topraklarında mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen azot dönüşümleri hakkında genel bilgi vermek ve dünyada bu konuda yapılmış çalışmaları sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Azot dönüşümü olayları içinde yer alan temel mekanizmalar; azotun bağlanması (fixation), ayrışma (decomposition), amonifikasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve azotun canlılar tarafından tutulması (immobilization) olaylarıdır. Azot dönüşümü olaylarının kendibeslek veya dışbeslenen mikroorganizmalar tarafından yapılabilmeleri ayrıştırılan mineral azotun net-brüt dönüşümü miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak, sistemde kalan veya sistem dışına çıkan amonyum ve nitratın miktarları değişmektedir. Bu çalışmada, ölü örtü ayrışmasında mikroorganizma ilişkileri, net-brüt azot mineralizasyonu, amonifikasyon, nitrifikasyon, azot döngüsü hızı ile ilgili konular üzerinde durulmuştur. Bu amaçla olabildiğince yeni yaklaşımlar ve düşünceler sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azot, Mikroorganizma, Net–brüt Ayrışma, Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Amonifikasyon

Tam Metin: PDF