DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

BEYAZ ÇİÇEKLİ DİŞBUDAK (Fraxinus ornus L.) TOHUMLARINDA DEĞİŞİK KATLAMA SÜRELERİNİN ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİ İLE ŞAŞIRTMA İŞLEMİNİN FİDANLARIN BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Cengiz YÜCEDAĞ, Abdullah GEZER

Özet


Bu çalışmada, Beyaz çiçekli dişbudak’ta (Fraxinus ornus L.) bazı tohum özellikleri ve değişik katlama sürelerinin çimlenme yüzdesine olan etkileri ile tüplere şaşırtmanın bazı morfolojik fidan kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, fidanların fidan boyu, kök boğazı çapı, en uzun kök boyu ve gövde/kök kuru ağırlıkları oranı arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla, basit ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, 1,5 aylık soğuk-ıslak katlamaya alınan tohumlardan en yüksek çimlenme yüzdesi sağlanmıştır. Ayrıca, tüplere şaşırtılan fidanların yastıkta yetiştirilen aynı yaşlı ve aynı orijinli fidanlara kıyasla gerek yan kök sayısı, gerekse kök boğazı çapı bakımından üstün olduğu belirlenmiştir. Ancak, dişbudak tür fidanlarına ilişkin TSE tarafından fidan boyu ve kök boğazı çapı için verilen standartlara ulaşamadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyaz Çiçekli Dişbudak, Fraxinus ornus L., Katlama, Şaşırtma

Tam Metin: PDF