DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

ODA SICAKLIĞINDA 5 YIL SAKLANAN DALLI SERVİ (Cupressus sempervirens var. horizontalis) TOHUMLARINDA ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ

Mahmut D. AVŞAR

Özet


Bu çalışmada, oda sıcaklığında 5 yıl süre ile ağzı kapalı polietilen torbalar içerisinde kuru olarak saklanan dallı servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.) tohumlarında çimlenme özellikleri araştırılmıştır. Çalışma, 5 örnek ağaçtan toplanan tohumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Saklama sonrasında, dallı servi tohumlarının ortalama çimlenme yüzdesi %57.17 ve ortalama çimlenme hızı %8.92 olarak bulunmuştur. Tohumlarda ortalama anormal çimlenme yüzdesi ise %0.63’tür. Çimlendirme denemeleri sırasında en yüksek çimlenmeler 11-14. günler arasında meydana gelmiştir. Çimlenme yüzdesi (P=0.003) ve hızı (P=0.050) bakımından dallı servi ağaçları arasında istatistiki olarak önemli farkların bulunduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, dallı servi tohumlarının söz konusu şartlarda 5 yıla kadar belirli bir güvenle saklanabileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dallı servi, Tohum saklama, Tohum çimlenmesi

Tam Metin: PDF