DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

HETEROBASIDION ANNOSUM S. L.’ UN ULUDAĞ GÖKNARINDA OLUŞTURDUĞU ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ARAZİ VE LABORATUVAR METOTLARI İLE TESPİTİ

H. T. DOĞMUŞ LEHTİJÄRVİ, Asko LEHTİJÄRVİ, Gürsel Hatat KARACA, A. Gülden ADAY

Özet


Bu çalışmada, Uludağ göknarında (Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana (Mattf.) Coode & Cullen) shigometre ve artım burgusunun Heterobasidion annosum s.l. ve diğer funguslardan kaynaklanan kök ve alt gövde çürüklüğünün tespitinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Seçilen ağaçların yakınında veya çevresinde, H. annosum’ un neden olduğu tipik beyaz çürüklük belirtisini ya da üreme organlarını taşıyan kütükler bulunmasına dikkat edilmiştir. Ağaçlardan alınan artım kalemleri laboratuarda kültüre alınmış ve öncelikle Heterobasidion annosum olmak üzere diğer çürüklük funguslarının varlığı açısından incelenmiştir. Shigometre, toplam 20 ağacın 15’ inde elektriksel dirençte % 75’ in üzerinde düşüşe, başka bir deyişle ağaçta olası bir probleme işaret ederken, kültüre alınan artım çubuklarının sadece üçünden H. annosum s.l. izole edilebilmiştir. Shigometre ve artım burgusundan elde edilen sonuçların birbirinden farklı olmasının nedenleri arasında, diğer göknar türlerinde yaygın olduğu bilinen ıslak odun oluşumunun Uludağ göknarında da görülebilme olasılığı sayılabilir. Dolayısıyla, Uludağ göknarında shigometre ölçümleri üzerine ıslak odun oluşumunun ve çürüklüğe neden olan fungusların etkisinin belirlenmesi için daha detaylı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Heterobasidion annosum, Beyaz çürüklük, Göknar, Shigometre, Artım burgusu

Tam Metin: PDF