DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

BİLÂNÇO DEĞERLERİ YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN DURUMUNUN İNCELENMESİ

Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, İbrahim YILDIRIM, Yasin BALABAN

Özet


İşletmelerin belirli bir tarihteki finansal durumlarının göstergesi sayılan bilânço verilerinden seçilen 19 adet bilânço değeri yardımıyla imalat sanayi içerisinde yer alan orman ürünleri sanayi sektörünün diğer sektörlere karşın nasıl bir finansal durumda olduğunun tespiti çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Merkez Bankası sektör bilânço verileri kullanılarak 1999–2005 yılları arasında imalat sanayi bünyesindeki 14 sektöre ait toplam 25.147 firmanın bilânço değeri çok boyutlu istatistiksel yöntemler yardımıyla incelenmiş ve homojen sektör gruplarının oluşturulmasına çalışılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda imalat sektörlerin 3 gruba ayrıldığı görülmüştür. Ağaç ve ağaç ürünleri sanayi ve mobilya sanayi sektörleri 3. grup içerisinde kendilerine yer bulmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, Orman Ürünleri Sanayi, Bilânço, Kümeleme Analizi, Ayırma Analizi.

Tam Metin: PDF