DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL: YONGA LEVHA ÜRETİMİNDE BİR ÇALIŞMA

İbrahim Halil ÖZDAMAR

Özet


Bilindiği gibi üretimde bir gereksinmeyi karşılamak amacıyla fiziksel bir varlık (mal) veya hizmet sunmak söz konusudur. Sözü edilen, mal veya hizmet üretilirken belli bir üretim sürecinden geçmektedir. Bu üretim süreci bir değişkenliğe sahiptir. Bu değişkenlik sürecin ölçülebilen çeşitli özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmakta ve kaliteyi belirlemektedir. Bu kaliteyi ortaya koymak için, bir kalite denetimi yapılması gerekmektedir. Bu denetim, üretim devam ederken, üretim hattından küçük örneklemler alınıp ölçümler yapılarak zaman içindeki değişim çizimlere dökülerek ve sürecin davranışı izlenerek yapılmaktadır. Üretim sürecinin incelenmesinde, değişkenlik ve gerçekleşme şansının anlaşılmasında en önemli araç İstatistiksel kalite kontrol diyagramlarıdır. Bu çalışmada bu grafikleri kullanmayan bir yonga levha fabrikasında istatistiksel kalite kontrol grafikleri kullanılarak sürecin kontrol altında olup olmadığı araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Orman endüstrisi, İstatistiksel kalite kontrol, Yonga levha.

Tam Metin: PDF