DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARINDA YENİ YÖNELİMLER VE TÜRKİYE

Hasan YILMAZ, Ahmet TOLUNAY

Özet


Avrupa Birliği (AB), yeni aday ülkelerin kırsal kalkınma çalışmalarını desteklemek için çeşitli araçlardan yararlanmaktadır. Geçmişte, bu amaçla kullanılan araçlardan bazıları; “Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu (The European Rural Development Fund-ERDF)”, “Avrupa Yapısal Fonu (The European Structural Fund-ESF)” ve “Avrupa Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu (The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund-EAGGF)” olmuştur. Halen, yeni aday ülkelerin tarımsal gelişme ve kırsal kalkınmalarının desteklenmesi için kullanılan araçlar; “Polonya-Macaristan Ekonomik Yapılanma Programı (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies Programme-PHARE)”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma Özel Katılım Programı (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development-SAPARD)” ve “Katılım Öncesi Yapısal Araç (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession-ISPA)” olmaktadır. Türkiye 'nin AB’ye uyumu açısından kırsal kalkınma poli­tikalarına ağırlık vermelidir. Türkiye, kırsal kalkınma planı ile birlikte kırsal kalkınma ödeme kuruluşları ve kurumsal yapılanmaya hız vermeli, mevzuat uyumu ve idari yapılarını oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, Kırsal Kalkınma Politikaları, Türkiye

Tam Metin: PDF