DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2007)

ÖLÜ AĞAÇLARDA YAŞAYAN BÖCEK (COLEOPTERA) TÜRLERİ VE ORMAN EKOSİSTEMİNDEKİ ÖNEMİ

Sabri ÜNAL, Ömer KÜÇÜK

Özet


Ölü ağaç olarak bilinen dikili kuru, yatık veya devrilmiş ağaç gövdeleri orman ekosistemi içinde biyolojik süreçte oldukça önemli rol oynar. Çoğu hayvan türünün yaşam döngüsünde kısmen veya tamamen ölü ağaçlara bağımlılık sözkonusudur. Bu nedenle ölü ağaç bir orman ekosisteminde tür çeşitliliği için önemli bir indikatördür. Bu çalışmada ölü ağaçta yaşayan çok sayıdaki canlı türünden böcekler (Coleoptera) incelenmiştir. Yerli ve daha çok yabancı literatürden yararlanılarak yapılan çalışmada ölü ağaçlarda yaşayan böcekler, iğne yapraklı ölü ağaçlar ve geniş yapraklı ölü ağaçlarda yaşayan böcekler olarak iki bölümde incelenmiştir. İğne yapraklı ölü ağaçlarda 25 tür geliniş yapraklı ölü ağaçlarda ise 63 tür böcek tesbit edilmiştir. Böceklerin ölü ağaçlara yerleşmeleri; yerleşme, parçalanma ve odunun mineralizasyonu fazları olmak üzere tipik olarak üç fazda tamamlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Coleoptera türleri, Orman ekosistemi, Ölü ağaç.

Tam Metin: PDF