DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

KAHRAMANMARAŞ-YAVŞAN DAĞINDAKİ TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERİNDE TÜRLERİN KARIŞIM ORANLARI VE AĞAÇ TABAKALARINA DAĞILIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Veysel AYYILDIZ, Mahmut D. AVŞAR

Özet


Bu çalışmada, Kahramanmaraş-Yavşan dağındaki saf ve karışık Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) meşcerelerinden 6 adet örnek alan alınmış, bu örnek alanlarda bulunan ağaç türlerinin karışım oranları hesaplanmış ve ağaç tabakalarına dağılımları incelenmiştir. Göğüs yüzeyine göre, örnek alanların alındığı meşcerelerin ikisi saf sedir, ikisi sedir+göknar, biri sedir+karaçam+göknar ve biri de karaçam+göknar+sedir karışık meşceresidir. Karışık sedir meşcerelerinde türlerin karışım oranları ve ağaç tabakalarına dağılımları genel olarak optimalden uzaktır. Bununla birlikte, sedir+göknar karışık meşcereleri üçlü karışım gösteren meşcerelere göre nispeten daha uygun bir tür karışımına sahiptir. Saf ve karışık sedir meşcerelerinde türlerin karışım oranları ve ağaç tabakalarına dağılımları işletme amacına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.
Anahtar kelimeler: Toros sediri, Karışım oranı, Ağaç tabakası, Yavşan dağı

Tam Metin: PDF