DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

BAZI ÖNİŞLEMLERİN İĞDE (Elaeagnus angustifolia L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Aşkın GÖKTÜRK, Zafer ÖLMEZ, Fatih TEMEL, Zeki YAHYAOĞLU

Özet


Bu çalışmada bazı ön işlemlerin Elaeagnus angustifolia L. tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Akan suda (15 °C) 10 gün bekletme+ 30 gün soğuk katlama, tohum uçlarını 2 mm kesme + 7 gün suda bekletme ve farklı sürelerde soğuk katlama (20, 40 ve 60 gün) önişlemleri uygulanmıştır. Ekimler, üç tekrarlı tesadüfi tam bloklar deneme desenine göre sera ve açık alan koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ekim zamanını takiben 90 gün boyunca gözlemler yapılmış, çimlenme yüzdeleri ve çimlenme hızları belirlenmiştir. En yüksek çimlenme yüzdesi (% 64.3) 10 gün akan suda (15 °C) bekletme + 30 gün soğuk katlama işleminde sera ortamında elde edilmiştir. 60 gün soğuk katlama ve 10 gün akan suda (15 °C) bekletme + 30 gün soğuk katlama önişlemlerinde en iyi çimlenme hızları (19 ve 23 gün) belirlenmiştir. Genel olarak sera koşullarının çimlenme yüzdesi üzerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Elaeagnus angustifolia L., Önişlem, Çimlenme engeli

Tam Metin: PDF