DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

KATLAMA SÜRELERİNİN ÜVEZ (Sorbus L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

H. Cemal GÜLTEKİN, Süleyman GÜLCÜ, Sultan ÇELİK, Nevzat GÜRLEVİK, Gökhan ÖZTÜRK

Özet


Bu çalışmada, Eğirdir Orman Fidanlığı ve benzer yetişme ortamları için üvez (Sorbus domestica L.), akçaağaç yapraklı üvez (Sorbus torminalis (L.) ve ak üvez (Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch.) fidan yetiştirme çalışmalarında tohumlara ekimden önce uygulanabilecek uygun katlama süresi araştırılmıştır. Bu amaçla, üç gün oda sıcaklığında suda bekletilen tohumlar 6±1°C sabit sıcaklıkta sırasıyla 15’er gün arayla 15-150 gün süreyle katlamaya alınmıştır. Katlama işlemi 10x20cm ölçülerindeki kaplarda gerçekleştirilmiş, katlama ortamı olarak perlit kullanılmıştır. Katlamaya alınan tohumlar, açık hava koşulları altında Mart ayı başında, tesadüf parselleri deneme desenine uygun ve dört yinelemeli olarak ekilmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre, her üç türde de en yüksek çıkma yüzdesi için tohumların 45-75 gün süreyle katlamaya alınabileceği ortaya çıkmıştır. 120 gün ve daha fazla süreyle katlamaya alınan tohumlar ise, katlama ortamında çimlendiklerinden ekim yastığında yeterli çıkma enerjisi gösterememiştir.
Anahtar kelimeler: Sorbus, Üvez, Katlama süresi, Çıkma yüzdesi

Tam Metin: PDF