DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2010)

AKDENİZ BÖLGESİ SÜTÇÜLER YÖRESİNDE KIZILÇAMIN (Pinus brutia Ten.) VERİMLİLİĞİ İLE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Kürşad ÖZKAN, Emre KUZUGÜDENLİ

Özet


Bu çalışma, Isparta ili, Sütçüler Yöresi’nde Kızılçamın boy gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Örnek alanlarda meşcere üst boyu, toprak ve yeryüzü şekli özellikleri ölçülmüştür. İstatistiksel yöntem olarak, basit korelasyon, basit regresyon, faktör ve ayrım analizi kullanılmıştır. Basit korelasyon, regresyon ve faktör analizleri ile ayrım analizine sokulacak bağımsız değişkenler kararlaştırılmıştır. Bunlar, yükselti, yamaç konumu, eğim ve toprak derinliği değişkenleridir. Ayrım analizi, üç ve beş bonitet sınıfına göre yapılmıştır. Beş bonitet sınıfına göre karşılaştırıldığında üç bonitet sınıfına göre yapılan ayrım analizleri daha iyi sonuç vermiştir.
Anahtar kelimeler: Kızılçam, Verimlilik, Faktör analizi, Ayrım analizi

Tam Metin: PDF