DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) VE FISTIKÇAMI (Pinus pinea L.)’NDA YILLIK ÇAP VE BOY ARTIMININ VEJETASYON DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ AYLARA DAĞILIMI

Serdar CARUS, Yılmaz ÇATAL

Özet


Bu çalışmada, aynı yetişme ortamında yetişen Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlarında bir yıllık çap ve boy artımının vejetasyon dönemindeki aylar itibariyle dağılımı incelenmiştir. Araştırmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, Botanik Bahçesi’nde 13-15 yaşlarındaki Toros sediri (50) ve Fıstıkçamından (30) toplam 80 birey seçilmiştir. Örnek ağaçlarda 2003 yılı Mart sonu- Kasım başı arasında periyodik çap (mm) ve boy (mm) artımı ölçmeleri yapılmıştır. Toros sediri ve Fıstıkçamında yıllık çap ve boy artımının aylara göre dağılımı normal dağılıma göre daha dik ve sağa çarpık biçim göstermiştir. Çan eğrilerinin biçimi de Toros sedirinde yayvan tepeli iken Fıstıkçamında sivri tepelidir. Çap ve boy artımı için, tekrarlı ölçümlerde yapılan iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; 1) türlere göre çap artımının farklı, boy artımı ise aynı olduğu, 2) aylara göre çap ve boy artınının farklı olduğu ve 3) tür ve ay etkileşimi çap ve boy artımının farklı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Artım, Varyans analizi, Etkileşim, Normal dağılım, Isparta.

Tam Metin: PDF