DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) MEŞCERELERİ İÇİN YÖRESEL (YALNIZÇAM VE UĞURLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ) SIKLIĞA BAĞLI HASILAT TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

İlker ERCANLI, Sedat KELEŞ, Fatih SİVRİKAYA, Günay ÇAKIR, Alkan GÜNLÜ, Uzay KARAHALİL, Aliihsan KADIOĞULLARI, Emin Zeki BAŞKENT, Selahattin KÖSE

Özet


Bu çalışmada Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Göle Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan sarıçam meşcereleri (Pinus sylvestris L.) için sıklığa bağlı yöresel hasılat tablosu düzenlenmiştir. Bu amaçla değişik yaş, bonitet endeksi ve sıklık derecelerine sahip Sarıçam meşçerelerinden 358 deneme alanı alınmıştır. Bu deneme alanlarından sağlanan veriler kullanılarak; meşcere yaşı, bonitet endeksi ve sıklık derecesinin fonksiyonu olarak, meşcere hacmi, ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, orta çap ve orta boy gibi asli (kalan) meşcere özelliklerini tahmin eden regresyon denklemleri geliştirilmiştir. Bu regresyon denklemleri arasında en yüksek ilişkiyi; meşcere hacmi (R2=0.910), daha sonra sırasıyla meşcere göğüs yüzeyi (R2=0.791), ağaç sayısı (R2=0.694), orta çap (R2=0.601) ve orta boy (R2=0.531) vermiştir. Sarıçam’ın kalan ve ayrılan meşcereye ait özelliklerinin meşcere yaşı, bonitet endeksi ve sıklık derecesi arasındaki ilişkiler, istatistiksel olarak anlamlı ve büyüme yasaları ile uyumludur.
Anahtar kelimeler: Sıklığa bağlı yöresel hasılat tablosu, Sarıçam, Sıklık

Tam Metin: PDF