DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

KUZEY KIBRIS’TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)’IN LİF MORFOLOJİSİ

Bahattin GÜRBOY

Özet


Bu çalışmada kuzey Kıbrıs’ta doğal olarak yetişen kızılçamın lif morfolojisi ve kimyasal bileşimi selüloz ve kağıt endüstrisine uygunluğu açısından incelenmiştir. Üç farklı yükseltiden altışar adet olmak üzere alınan toplam 18 örnek özden kabuğa doğru yirmişer yıllık yaş periyotlarına ayrılarak lif boyutları ölçülmüş ayrıca odunun kimyasal bileşimi tespit edilmiş ve lif-boyut ilişkileri (keçeleşme oranı, elastikiyet katsayısı, katılık katsayısı, Runkel sınıflaması, Muhlstep sınıflaması, F faktör) hesaplanarak bu özelliklerin bütün yükseltilerden alınan örnekler için dirençli kağıt hamuru üretimi bakımından uygun olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kızılçam, Lif morfolojisi, Kimyasal bileşim

Tam Metin: PDF