DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2009)

TÜRK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ’NDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

Yener TOP, İlker AKYÜZ

Özet


Yabancı sermayeli yatırımların dünya ekonomisindeki öneminin artmasının bir sonucu olarak ülkemize giren yabancı sermaye miktarında önceki dönemlere göre daha yoğun bir artış olmuştur. İmalat Sanayi’nin bir alt kolu olan Orman Ürünleri Sanayi (OÜS) sektörü de dünyadaki artışla uyumlu olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada, doğrudan yabancı sermayeli yatırımların OÜS alt sektörlerindeki dağılımı ve İmalat Sanayi içindeki yeri araştırılmıştır. Orman Ürünleri ve İmalat Sektörü’nün nitelik ve niceliklerini gösteren çapraz tablolar sunulmuş ve x2 testleri kullanılarak çözümlenmiştir. Selüloz, Kağıt ve Karton Sektörü’nün yatırım için daha çok tercih edildiği ve yabancı sermaye yatırımlarının yoğunlaştığı illerde faaliyet gösteriyor oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı sermaye, Orman ürünleri sanayi

Tam Metin: PDF