DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2009)

TEKİRDAĞ KENT MERKEZİNDE KULLANICILARIN YAYA BÖLGELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Ebru ŞİŞMAN, Bahar UYGUNER

Özet


Kentsel mekanların asıl kullanıcısı olan yayaların bu alanlardaki düzenlemelere katılımının sağlanması, istek ve önerilerinin belirlenmesi yapılacak çalışmalar için önemlidir. Bu çalışmada, kent halkı ve işyeri sahiplerinin kent merkezindeki yayalar için yapılan düzenlemeler ile ilgili görüşleri ve isteklerinin neler olduğu, mevcut durumun yeterliliği belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan iki farklı anket çalışması ile hem kent halkının hem de işyeri sahiplerinin görüşleri alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kentte yaya bölgeleri oluşturulması ile ilgili soruya kent halkının % 81’i, işyeri sahiplerinin ise %50’si evet cevabını vermiştir. Bu çalışmayla kent halkının açık yeşil alan sisteminin bir parçası olan yaya bölgelerine ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaya bölgesi, anket çalışması, Tekirdağ

Tam Metin: PDF