DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2009)

FAGACEAE FAMİLYASINDA IN VITRO TEKNİKLERİN KULLANIMI VE SON GELİŞMELER

Mehmet SEZGİN

Özet


Bu makalede, çoğaltım ve ıslah amacıyla ormancılıkta halen kullanılmakta olan klasik yöntemlerin etkinliğini arttırmak ve bu yöntemler ile üstesinden gelinmesi güç ya da olanaksız olan sorunların çözümüne karşı, Dünya ormancılığında üzerinde önemle durulan in vitro tekniklerin, Fagaceae familyasına ait cins ve türlerde kullanımı konusunda yapılmış olan araştırmalar derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fagaceae, in vitro teknikler, biyoteknoloji

Tam Metin: PDF