DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2009)

YABAN HAYATI EKOLOJİSİ’NDE ANALİTİK DEĞERLENDİRME AÇISINDAN UYGUN ENVANTER METODU ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Kürşad ÖZKAN

Özet


Yaban hayatı ekolojisi ve vejetasyon ekolojisine yönelik envanter yöntemleri, bunlara yönelik analitik değerlendirmeler açısından faklılık göstermektedir. Vejetasyon ekolojisinde aynı örnek alanda canlı ve cansız faktörlerin envanteri yapılabildiğinden, vejetasyon ile ortam faktörleri arasındaki ilişkilerin analitik araştırılması için aynı boyuttaki canlı-cansız matrisler elde edilebilmektedir. Ancak yaban hayvanları için durum faklıdır. Yaban hayvanları hareket ederler. Bundan dolayı yaban hayvanlarının çevresel ilişkilerine yönelik envanterin vejetasyondan farklı olarak aşamalı gerçekleştirilmesi gerekir. Diğer taraftan, yaban hayvanlarının hareket etmesinde çeşitlilik esas teşkil eder. Bundan dolayı, çevresel değişkenlerin örnek alan içi ve arası varyasyonunda ifade edilmesi önemidir. Bu çalışmada, yaban hayatı ekolojisine yönelik analitik değerlendirme yapılabilmesi için uygun envanter metodu üzerine öneride bulunmak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Yaban hayatı envanteri, Analitik değerlendirme, Vejetasyon, Aşamalı envanter, Çeşitlilik

Tam Metin: PDF