DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2007)

AVRUPA’DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI SÜRECİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞI

Emre Şahin DÖLARSLAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlarık Konferansı (AOKBK) çerçevesinde, Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) kavramının oluşumunu ele almaktır. Sürdürülebilirlik konusunda 1992 yılında Rio de Janerio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED), AOKBK’nın da aralarında bulunduğu bir çok bölgesel girişimin başlamasına neden olmuştur. AOKBK, ormanlar ve ormancılıkla ilgili ortak fırsatlar ve tehditler konusunda yaklaşık 40 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği arasında işbirliği sağlamak üzere başlatılan yüksek düzeyli politik bir girişimdir. AOKBK süreci, hem ulusal hem de bölgesel açıdan Türkiye için önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışma dahilinde, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanan raporlar ve çeşitli ilgili çalışmalar ışığında, AOKBK’ları sürecinde ortaya çıkan tüm Avrupa düzeyindeki SOY yaklaşımı değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (AOKBK), Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY), Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi.

Tam Metin: PDF