DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2010)

BUCAK YÖRESİ KIZILÇAM, SEDİR VE TOROS GÖKNARI TÜRLERİ İÇİN HACİM DENKLEMLERİ

Ramazan ÖZÇELİK

Özet


Bu çalışma ile Bucak Yöresi Kızılçam, Sedir ve Göknar meşcereleri için dört farklı uygunluk ölçütü yardımı ile en uygun hacim denklemi ve parametrelerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bütün hacim denklemlerin yöreye uygunluğu bağımsız veri seti kullanılarak denetlemiştir. Sonuç olarak; her ağaç türü için belirlenen en uygun hacim modelleri, Bucak yöresinde ağaç hacim tahminleri için güvenle kullanılabilir. Doğrusal olmayan ekstra kareler toplamı yöntemi ve tüm ağaç türleri için en uygun olan 4 nolu model kullanılarak; her ağaç türü için ayrı model parametrelerinin gerekli olup olmadığı araştırılmış ve her ağaç türü için ayrı model katsayılarının kullanılmasının zorunlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hacim denklemleri, uygunluk ölçütleri, çap, boy

Tam Metin: PDF