DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2010)

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI

Burçin EKİCİ

Özet


Peyzaj mimarlığı çalışmalarında bitki materyali seçimi oldukça önemlidir. Doğal bitki örtüsüne ait materyalin kullanımı uygulamaların başarı şansını artırmakta, ekonomik bir yaklaşım olmakta ve kent ile yakın çevresinin bütünlüğünü sağlamaktadır. Bu araştırmada Bartın kenti ve yakın çevresinin bitki örtüsü, peyzaj tasarımında kullanım yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma yöntemi, arazi çalışması, bitki teşhisi, analiz ve değerlendirme olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Alanından 25 noktada vejetasyon dönemi içerisinde 89 adet bitki örneği toplanmıştır. Bu bitkilerden 64 otsu ve 25 odunsu taksonun kentsel mekanlarda kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca otsu bitkilerden Galanthus plicatus Bieb. ssp. byzantinus (Baker.) D. A. Webb.’ un endemik olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada saptanan 89 adet bitkinin peyzaj düzenlemelerinde ekolojik, estetik ve fonksiyonel işlevlerine göre en fazla estetik (%24.7), en az ekolojik (%2.3) kullanıma uygun olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bartın, Doğal bitki, Kentsel alanlar, Bitkisel tasarım

Tam Metin: PDF