DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2010)

ORMANLARDA OTLATMA KABAHATİNİN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ

Osman Devrim ELVAN

Özet


Ormanlarda izinsiz otlatma, ceza kanunlarında ve ceza hükümleri taşıyan özel kanunların yeni Kabahatler Kanunu sistemine uyumlu hale gelmesi için yürürlüğe giren 2008 tarih ve 5728 Sayılı Kanun neticesinde bir kabahat türü olmuştur. Kabahati işleyenlerin orman kanununda yazılı idari para cezasına çarptırıldıkları otlatma kabahati bu çalışmada, kabahatler kanunu sistemine uygun olarak ele alınmıştır.
Çalışmada otlatma kabahat; kabahatin tanımı, kabahate ilişkin genel bilgiler, kabahatin faili mağduru, unsurları, kabahatte içtima, hukuka uygunluk halleri, yeri, yaptırımı, tazminatı, zamanaşımı, yaptırımı uygulayan yetkili mercii ile itiraz mercii ve kabahate teşebbüs olmak üzere kısaca yeni kabahatler kanunu sistemi şablonuna uygun olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Eksik olan kısımda ise ceza hukuku prensipleri çalışmada kullanılmıştır.
Çalışmanın sonuç kısmında konuya ilişkin çıkartılan sonuçlar önerileri ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İzinsiz Otlatma, Orman, Kabahatler Kanunu

Tam Metin: PDF