DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2006)

DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Link.) MEŞCERELERİ İÇİN YÖRESEL (ARTVİN MERKEZ İŞLETME ŞEFLİĞİ ) SIKLIĞA BAĞLI HASILAT TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

İlker ERCANLI, Hakkı YAVUZ

Özet


Bu çalışmada, Artvin Merkez İşletme Şefliği içerisinde yer alan Doğu Ladini Meşcereleri için Sıklığa bağlı hasılat tablosu düzenlenmiştir. Veriler; sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 104 adet örnek alandan elde edilmiştir. Örneklenen meşcerelerin yaşları 30-200, bonitet sınıfları I-IV ve Sıklık dereceleri ise 0.2-1.2 arasında değişmektedir. Dikili ağaç hacminin hesaplanabilmesi için çalışma alanından seçilen değişik boyutlardaki 62 adet örnek ağaç verilerine bağlı olarak tek girişli ağaç hacim tablosu düzenlenmiştir. Düzenlenen sıklığa bağlı hasılat tablosu ile meşcere yaşı, bonitet endeksi ve sıklık derecelerinin fonksiyonu olarak kalan ve ayrılan meşcereye ilişkin büyüme elemanları tahmin edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar; temel büyüme yasaları ve literatür bilgileri ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğu Ladini, Sıklığa bağlı hasılat tablosu, Büyüme, Sıklık

Tam Metin: PDF