DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2006)

4342 SAYILI MERA KANUNU UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Cahit BALABANLI, Sebahattin ALBAYRAK, Mevlüt TÜRK, Osman YÜKSEL

Özet


Ülkemiz meraları yıllardan beri süregelen aşırı ve kontrolsüz otlatma sonucu verimliliklerini kaybetmişlerdir. Yakın zamana kadar meralarla ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin olmayışı bu bozulma sürecini hızlandırmıştır. 1998 yılında yürürlüğe giren mera kanunu ile doğal kaynaklarımızın korunarak kalite ve verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, gerek uygulamada ve gerekse çiftçilerin uzun yıllardır var olan alışkanlıklarının değiştirilmesinde bazı sorunlar yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Yasanın temelini oluşturan “meraların tespit, tahdit ve tahsis işlemleri” süratle gerçekleştirilmeli ve ülke genelinde başlatılan mera ıslah çalışmaları hızlandırılmalıdır. Yasanın uygulanmasını kolaylaştıracak bazı yönetmelikler çıkarılmalı, tarımsal yayım faaliyetleri ile çiftçilere 4342 sayılı yasanın ne anlama geldiği anlatılmalı, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun uygulanmasında görülen aksaklıklar süratle giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mera kanunu, Tespit, Tahdit, Tahsis

Tam Metin: PDF