DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2006)

ERZURUM KENT HALKININ HOBİ BAHÇESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Hasan YILMAZ, Hilal TURGUT, Neslihan DEMİRCAN

Özet


Erzurum kentinde artan kentleşme hareketleri halkın rekreasyonel alanlara gereksinimini de artırmaktadır. Hobi bahçeleri insanların doğayla ilişkilerini yeniden düzenleme, ekonomik katkı sağlama, kentlere yeşil alanlar kazandırma açısından önemlidir. Bu çalışmada; halkın genel bir hobi bahçesine olan ihtiyaç ve eğilimleri anketle belirlenmiş ve sonuçlar ki-kare (x2) testi ile değerlendirilmiştir. Ankete katılan kişilerin % 66’sının hobi bahçesinin ne olduğunu daha önce duymadıkları tespit edilmiş, hobi bahçeleri hakkında bilgi verildikten sonra aynı kişilerin % 85’i hobi bahçelerinin Erzurum için gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Bu kişilerin kişisel istekleri doğrultusunda; kente yakın, içerisinde çoğunlukla sebze ve meyve yetiştirilebilecek rekreasyonel alt ve üst yapı elemanlarına ile düzenlenmiş hobi bahçesinin tercih edildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hobi bahçesi, Kent küçük bahçeleri, Yeşil alan, Erzurum

Tam Metin: PDF