DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2010)

DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) TOHUMLARININ FARKLI SICAKLIKLARDAKİ ÇİMLENME TUTUMLARI

Mustafa YILMAZ

Özet


Doğu kayını tohumlarının farklı sıcaklıklardaki çimlenme tutumlarını belirlemek amacıyla 8, 10 ve 12 haftalık katlama işlemlerinden sonra 3 °C, 10 °C (sadece 12 haftalık katlama sonrasında), 15 °C ve 20 °C’de çimlenme testleri gerçekleştirilmiştir. Bütün tohumlardaki uyku halinin giderilmesi için 12 haftalık katlama işlemi gerekmiştir. 12 haftalık katlama işleminden sonra Doğu kayını tohumları, en kısa sürede en yüksek çimlenme oranını 15 °C’de sergilemiştir. 20 °C’de ikincil uyku hali (sekonder dormansi) nedeniyle çimlenme oranı önemli oranda gerilemiştir. Çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi ve özellikle çimlenme değeri verileri dikkate alındığında, katlama işlemi görmüş Doğu kayını tohumları için en uygun çimlenme sıcaklığı olarak 15 °C bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğu kayını, Tohum, Çimlenme

Tam Metin: PDF