DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2010)

SERA VE AÇIK ALANDA SUMAK (Rhus coriaria L.) TOHUMLARI ÇİMLENMESİ ÜZERİNE EKİM ZAMANI VE ÖRTÜLEMENİN ETKİLERİ

Cengiz YÜCEDAĞ, Hazin Cemal GÜLTEKİN, İlker Taner PIRLAK

Özet


Bu çalışmada, sera ve açık alanda altı farklı örtüleme şeklinin sekiz ekim zamanı (15 Ekim 2004-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında ve bir aylık aralıklarla) ile oluşturduğu 48 kombinasyonunun Sumak tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Buna göre, en yüksek çimlenme oranı “serada ekim+çift kat telisle örtüleme+polietilen tünele alma” örtüleme şekli ile 15 Ekim 2004 tarihli ekim zamanı kombinasyonunda saptanmıştır. Bununla birlikte, en düşük çimlenme oranı ise 15 Ekim 2004 tarihli kontrol (örtülmemiş) ekiminde bulunmuştur. Sonuç olarak, ekimlerin sera koşullarında ve erken tarihte gerçekleştirilmesi ile üzerine telis örtülmesi ya da polietilen tünele alınması işlemlerinin birleştirilmesinin çimlenme oranına olumlu etkiler yaptığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rhus coriaria L., Çimlenme, Ekim zamanı, Örtüleme

Tam Metin: PDF