DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 1 (2010)

DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Habip EROĞLU, Temel SARIYILDIZ, Mehmet KÜÇÜK, Erhan SANCAL

Özet


Bu çalışmada üç farklı bölmeden çıkarma tekniğinin (insan gücü, traktör ve hava hattı) Doğu ladini orman topraklarının bazı fiziksel özellikleri üzerinde etkileri araştırılmıştır. Tomrukların yüklendiği, sürütüldüğü, boşaltıldığı, hava hattı altı ve bozulmamış doğal alan, topraklarının permeabilite, nem, su tutma kapasitesi, hacim ağırlığı, ince ve kaba kısmı ve tekstürü iki derinlik kademesinde (0-15 cm ve 15-30 cm) belirlenmiştir. Sonuç olarak, Artvin yöresinde traktör ve insan gücü ile yapılan bölmeden çıkarma çalışmalarının orman topraklarının permeabilite, hacim ağırlığı ve toprak suyu dengesinde önemli bir etkiye sahip olduğu, bu etkilenmenin de toprak organizmaları, bitkilerin kök gelişimi, bitki besin elementleri ve bitkilerin su alımı açısından olumsuz etkiler doğuracağı ve zamanla Doğu ladini ağaçlarının gelişimini yavaşlatabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölmeden çıkarma, Doğu ladini, Toprak zararı

Tam Metin: PDF