DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2010)

ILGIN ODUNUNUN (Tamarix aphylla) FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

George MANTANİS, Dimitrios BIRBILIS

Özet


Bu çalışmanın amacı, üzerinde çok az çalışma yapılmış ve ticareti fazla yapılmayan Ilgın (Tamarix aphylla) odununun fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesidir. Ilgın odun örnekleri, Molyvos bölgesinin (Midilli, Yunanistan) kıyı kesimlerinden toplanmış ve toplanan örneklere standart test metotları uygulanmıştır. Ilgın odununun hava kurusu ve fırın kurusu yoğunlukları sırası ile 0.3 ve 0.6 g/cm3 olarak belirlenmiş, teğet yöndeki en yüksek daralma ve suda şişme oranları ise %10.8 ve 12.1 olarak hesaplanmıştır. Hacimsel daralma ve şişme oranları ise sırası ile %14.0 ve 15.5 olarak öngörülmüştür. Kopma ve elaktil modül ile modülü, liflere parallel direnci ve Janka sertlik değeri ise sırası ile 88.5 N/ mm2, 7533 N/ mm2, 40.9 N/ mm2 ve 33.7 N/mm2 bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Odun, Ilgın, Tamarix aphylla, Mekanik özellikler, yoğunluk, Daralma, Şişme

Tam Metin: PDF