DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Cilt 12, Sayı 1 (2011)

Trabzon Kenti ilköğretim okul bahçelerinde tasarım ve alan kullanımları

Özge Volkan Aksu, Öner Demirel

Özet


İlköğretim dönemi, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Eğitimde başarıyı etkileyecek faktörlerden biri de okul dış mekan organizasyonunun, eğitimin bir parçası olacak şekilde yeniden yapılandırılması zorunluluğudur. Ülke genelinde ilköğretim okul bahçelerinin dış mekan düzenlemelerinde yeşil alanlara ve peyzaj planlama ilkelerine gereken önemin verilmeyişi, çocuklar için uygun olmayan sert ve beton zeminler, eğitim kurumlarında çağın gerektirdiği dış mekan organizasyonlarına dönük yapılanmanın zayıflığı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Trabzon kent merkezinde yer alan 35 ilköğretim okul bahçesinin mevcut fiziksel durumu ortaya konulmuştur. Özellikle okul bahçelerinin açık ve yeşil alan yeterliliği, öğrenci başına düşen yeşil alan miktarı, alan kullanımlarının işlevsel ve görsel yeterliliği, donatı elemanları, okul çevresi alan kullanımları gibi dış mekan özellikleri gözlem ve incelemelerle tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Trabzon, İlköğretim okul bahçeleri, Açık-yeşil alan, Tasarım, Donatı elemanları

Tam Metin: PDF