DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

ORMANCILIKTA ÜRETİM İŞLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ KAZALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kayhan MENEMENCİOĞLU

Özet


Bu çalışma, ormancılıkta üretim işlerinde işçilerin iş kazası geçirme oranları, bazı alışkanlıkları ile kaza nedenleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Adana, Oltu, Ilgaz, Pazar ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde üretim işlerinde çalışan toplam 250 işçi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler irdelenmiştir. Elde edilen verilere göre; orman işçilerinden % 47’sinin en az bir defa iş kazası geçirdiği, kaza nedenlerinin ise başlıca dikkatsizlik, tecrübesizlik, kişisel koruyucu ekipman eksikliği, aşırı yorgunluk-uykusuzluk ve kötü çalışma koşulları olduğu belirlenmiştir. İşçilerde düzenli kahvaltı yapma ve çay-kahve alışkanlığı oranının yüksek, ilkyardım bilgisi ile malzemesinin ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Orman işçilerinin bilgi ve ekipman eksiklikleri giderilmelidir. Ayrıca işçilerin sosyal ve sağlık güvenceleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ormancılıkta Üretim İşçileri, İş Kazaları, Kaza Nedenleri, Alışkanlıklar.

Tam Metin: PDF