DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] TOHUM MEŞCERELERİNİN BAZI KOZALAK VE TOHUM ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYRILMASININ İSTATİSTİK ANALİZİ

Ayşe DELİGÖZ, Serdar CARUS

Özet


Bu çalışma, Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] ’nın tescili yapılmış 4 tohum meşceresinin bazı kozalak ve tohumlarının morfolojik özelliklerine (değişkenlere) göre ayrılmasının istatistik açıdan anlamlı olup olmadığını ve tohum meşcerelerinin ayrımında en fazla etkiye sahip değişkeni (leri) belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tohum meşcerelerinin ayrımı için, bu meşcerelerden sağlanan bazı kozalak (kozalak boyu, kozalak çapı, kozalak ağırlığı, karpel sayısı, kalkan (en-boy) ve tohum özeliklerinden (tohum çapı, tohum boyu, 1000 dane ağırlığı, kanat çapı, kanat boyu) yararlanılmıştır. Ayrımda çok değişkenli istatistik yöntemlerden olan diskriminant analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan, istatistik analiz sonucunda üç adet ayırma fonksiyonu da %99.9 güven düzeyinde anlamlı bulunmuştur. İlk ayırma fonksiyonu tarafından açıklanan varyans yüzdesi %59.8’dur. Ayrıca, ayırma fonksiyonun P1= 0.75 olarak bulunan tutarlılığı ile rasgele sınıflama halindeki P2=0.25 olasılık oranı arasındaki farkın denetimi için, t-testi uygulanmıştır. thesap=12.111>t138;001= 3.382 olduğundan %99.9 güven düzeyinde iki ayırma yönteminin arasındaki farkın rastlantı olamayacağı kabul edilmiştir. Tohum meşcerelerinin ayrımında kozalak boyu, kozalak çapı, kozalak ağırlığı, kalkan boyu, tohum boyu ve kanat boyu önemli özellikler olarak belirlenmiştir. Ayırma analizinden yararlanılarak tohum meşcerelerinin benzerliklerinin tanımlanması ve bu tanımlamada da önemli değişkenlerin ortaya konulması ağaçlandırma ve ıslah çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu karaçamı, Tohum meşceresi, Diskriminant analizi, Tohum, Kozalak

Tam Metin: PDF