DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK YAPILAN (PLANLAMA ve KORUMA) ÇALIŞMALAR ve TÜRKİYE ORMANCILIĞINA YANSIMALARI

Ramazan ÖZÇELİK

Özet


Biyolojik çeşitliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda orman ekosistemlerine büyük önem verilmektedir. Bu amaçla özellikle korunan alan olarak ayrılan orman parçalarının sayısı, alanı ve dağılımı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak; biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için, korunan alanlar dışındaki alanlara da gereken önemin verilmesi gerekmekte ve bu alanların planlanmasında çevre ve biyoçeşitlilik amaçlarını dikkate alan Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama yaklaşımları benimsenmelidir. Bu bağlamda özellikle sürdürülebilir orman işletmeciliği gösterge ve kriterlerinin biyolojik çeşitlilikle ilişkiye getirilmesi ve katılımcı yaklaşımla planların hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışma ile korunan alanlarda ve işletme ormanlarında sürdürülebilir ormancılığın gerçekleştirilebilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve Türkiye ormancılığına yansılamaları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, Sürdürülebilir orman yönetimi

Tam Metin: PDF