DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

FIRTINA VADİSİ (ÇAMLIHEMŞİN, RİZE) Buxus sempervırens L. TOPLUMLARININ YAYILIŞ GÖSTERDİĞİ ALANLARIN KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI

Gökhan ABAY, Güray UYAR, Barbaros ÇETİN, Tamer KEÇELİ

Özet


Kaçkar Dağları’nın kuzey yamaçlarında yer alan Fırtına Vadisi’nde Buxus sempervirens L.’in saf veya diğer bazı odunsu taksonlarla oluşturduğu meşcerelerdeki karayosunu (musci) florası araştırılmıştır. 2005 yılı Haziran ve Ağustos aylarında toplanan karayosunu örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda 18 familya ve 34 cinse ait 47 takson tespit edilmiştir. Araştırma alanında bulunan karayosunlarından 6 tanesi ( Tetraphis pellucida Hedw., Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde, Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton var. denudatum, Oncophorus virens (Hedw.) Brid., Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, Eurhynchium schleicheri (R.Hedw.) Jur.) Henderson (1961) tarafından uygulanan Türkiye kareleme sistemine göre A4 karesi için yeni kayıttır. Araştırma alanında içerdiği takson sayısı en yüksek olan ilk 5 familya; Dicranaceae (7), Hypnaceae (6), Brachytheciaceae (5), Mniaceae (5), Polytrichaceae (4) dir. İçerdiği takson sayısı en yüksek olan cinsler ise Plagiomnium (4), Polytrichum (3), Hypnum (3) dur. Araştırma alanından toplanan karayosunu örneklerinin yaşam formları, tercih ettikleri substrat ve nemlilik gibi ekolojik özellikleri Dierßen (2001)’e göre ve yaşam formlarına ait bilgiler de Mägdefrau (1982)’ye göre düzenlenmiş olup, bu bilgilerin ışığında taksonların ekolojik tercihleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fırtına Vadisi, Buxus sempervirens, Karayosunu florası, Rize.

Tam Metin: PDF