DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

BÜLBÜLPINARI (ELDİVAN-ÇANKIRI) YÖRESİ MEŞCERE KURULUŞLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Nuri ÖNER, Bora İMAL

Özet


Bu çalışmada Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü-Merkez Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Eldivan-Bülbülpınarı yöresinin meşcere kuruluşları araştırılmıştır. Söz konusu yörenin meşcere kuruluşlarını ve çeşitli silvikültürel özelliklerini belirlemek için ait olduğu kuruluşu en iyi biçimde temsil edebilecek özellikte, büyüklüğü 400 m2 olan 20 örnek alan ve 6 meşcere profili (500’er m2) alınmıştır. Alınan örnek alanların bakısı, yükseltisi (m), eğimi (%), yeryüzü biçimi, katların kapalılığı (%), hâkim tür veya türlerin temsilcilerinin boy (m), göğüs çapı (cm), meşcere üst boyu (m), meşcere orta çapı (cm), yaşları, türlerin karışım oranları, meşcere özellikleri ve örnek alanlardaki bitki türleri belirlenmiştir. Yörede Anadolu karaçamı ve Anadolu karaçamı-Meşe türleri meşcere kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca araştırma alanında; tohumlu bitkiler grubundan 19 familyaya ait 26 cins ve bunlara bağlı 30 takson ile tohumsuz bitkiler grubundan biryofit bölümüne mensup karayosunları sınıfından 2 familyaya ait 3 takson saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Meşcere, Meşcere Kuruluşu, Bülbülpınarı, Eldivan-Çankırı

Tam Metin: PDF