DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

BAZI AHLAT (Pyrus L.) TÜRLERİNİN TOHUM ÖZELLİKLERİ VE ÇİMLENDİRME OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

H. Cemal GÜLTEKİN, Abdullah GEZER, Cengiz YÜCEDAĞ

Özet


Bu çalışmada, ahlat (Pyrus elaeagnifolia Pall.), yabani armut (P. communis L.) ve badem yapraklı ahlat (P. amygdaliformis Vill.)’ta bazı tohum özellikleri ve farklı soğuk-ıslak katlama işlem kombinasyonları ile değişik ekim zamanlarının bu türlerin tohumlarının çimlenme yüzdelerine olan etkileri incelenmiştir. Tohumlara uygulanan soğuk-ıslak katlama işlem kombinasyonları ile ekim zamanı işlemleri sonucunda elde edilen çimlenme verilerin analizi “SPSS İstatistik Paket Programı”nda değerlendirilmiştir. Yapılan Varyans Analizi ve Duncan Testi sonuçlarına göre; her 3 türde de ekimden önce uygulanan değişik soğuk-ıslak katlama işlem kombinasyonları ile ekim zamanı işlemlerinin çimlenme yüzdeleri bakımından aralarında 0.001 olasılık düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Buna göre; her 3 türde de 9 (2 Kasım 2004 tarihinde doğrudan ekim), 11 (2 Ocak 2005 tarihinde doğrudan ekim) ve 2 (6-7°C sıcaklıkta 2 ay soğuk-katlama 2 Mart tarihinde ekim) nolu ön işlemler çimlenme yüzdesini olumlu yönde en fazla etkileyen ön işlemler olmuştur. Buna karşılık, her 3 türde de tohumun çimlenme yüzdesini en az etkileyen ön işlemler 15 (2 Mayıs 2005 tarihinde doğrudan ekim) ve 14 (2 Nisan 2005 tarihinde doğrudan ekim) nolu ön işlemler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ahlat, Tohum, Katlama, Ekim Zamanı

Tam Metin: PDF