DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

KALKINMA VE KIRSAL KALKINMA: TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

Ahmet TOLUNAY, Ayhan AKYOL

Özet


Kırsal ve kentsel çevrede bulunduğuna bakılmaksızın tüm toplumlar değişmektedir. Kalkınma, bulunulan durumdan ya da bir önceki konumdan hareket ederek, değişime girmeyi öneren dinamik bir kavramdır. Kalkınma üzerinde en çok tanım yapılan kavramlardan biri olup, bir ülkenin yapısal niteliklerinin olumlu yönde değişimidir. Kalkınma sürecinin üç elemanı bulunmakta ve bunlar ülkelerin kalkınma uğraşlarında eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu elemanlar; (1) Ekonomik Kalkınma, (2) Sosyal Kalkınma, (3) İnsan Kalkınması, olmaktadır. Kırsal kalkınma; insan yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır.

Anahtar Kelimeler: Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler, Kalkınma, Kırsal Kalkınma

Tam Metin: PDF