DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE BENZETİM DESTEKLİ ÇALIŞMALAR VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Abdullah SÜTÇÜ, Ercan TANRITANIR, Abdullah EROĞLU, Halil İbrahim KORUCA

Özet


Yurdumuz orman endüstri işletmeleri, geçmişte olduğundan daha dar kar marjlarında ve yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artan rekabet şartları ve sürekli değişen müşteri istekleri, işletmeleri yeni ürün tipleri ve ürün gruplarını üretebilecek şekilde sürekli dinamik tasarımlara zorlamaktadır. Bu amaçla kullanılan ve karar vericiye doğru değerlendirme imkanı sunan önemli araçlardan biri ‘benzetim’dir. Bu çalışmada orman ürünleri endüstrisinde (OÜE) daha önce yapılmış benzetim destekli çalışmalar kısaca özetlendikten sonra büyük ölçekli bir masif sandalye imalat atölyesinin mevcut durumunun benzetim modeli oluşturulmuş ve bu model üzerinde personel ve iş organizasyonu açısından değişiklikler yapılarak daha iyi performans gösteren bir model geliştirilmiştir. Bu modelde daha az personel ile (45~35) daha yüksek termin karşılama oranına (%59,2~%64,3) ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeniden Mühendislik, Benzetim, Orman Ürünleri Endüstrisi, Sandalye Üretimi

Tam Metin: PDF